Bel voor vragen
073-6566402

  • Natuur in de stad - RijkenVermaat
  • Natuur in de stad - RijkenVermaat
  • Natuur in de stad - RijkenVermaat
  • Natuur in de stad - RijkenVermaat
  • Natuur in de stad - RijkenVermaat
Natuur in de stad - RijkenVermaat Natuur in de stad - RijkenVermaat Natuur in de stad - RijkenVermaat Natuur in de stad - RijkenVermaat Natuur in de stad - RijkenVermaat

Natuur in de stad

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil graag een groene stad zijn. Rondom de stad liggen fantastisch mooie natuurgebieden. Maar ook het stedelijk gebied zelf is leefgebied voor bijzondere planten en dieren. Met de realisatie van de Ecologische stadsvisie wordt in de nabije toekomst een samenhangend groen netwerk gerealiseerd door het stedelijk gebied. Door bestaande groene gebieden zoals parken, plantsoenen, bermen, slootkanten, bosjes, overhoekjes met elkaar te verbinden, te versterken en uit te breiden ontstaat een aaneengesloten groen stedelijk netwerk. Dit groene netwerk bestaat uit groene en blauwe routes dwars door de stad. Belangrijke infrastructurele werken zoals wegen en wateren vormen daarbij goede geleiders, waarlangs het mogelijk is om gebieden aan elkaar te koppelen. Deze groene en blauwe routes zorgen voor uitbreiding van het leefgebied van veel soorten. Daarnaast kunnen soorten zich langs deze routes verspreiden, wat een belangrijke ecologische randvoorwaarde is voor de instandhouding en voortplanting van soorten. De biodiversiteit in de stad neemt erdoor toe.

 

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Opgave: uitvoeringsplan

Kalender: dec 2015 - mrt 2017

Oppervlakte: 2520 hectare (25200000 m2)

Terug naar het overzicht Download project

Meer projecten van RijkenVermaat