Bel voor vragen
073-6566402

  • Natuur in Goirle - RijkenVermaat
  • Natuur in Goirle - RijkenVermaat
  • Natuur in Goirle - RijkenVermaat
  • Natuur in Goirle - RijkenVermaat
  • Natuur in Goirle - RijkenVermaat
Natuur in Goirle - RijkenVermaat Natuur in Goirle - RijkenVermaat Natuur in Goirle - RijkenVermaat Natuur in Goirle - RijkenVermaat Natuur in Goirle - RijkenVermaat

Natuur in Goirle

Goirle wil een groene klimaatbestendige gemeente zijn. Om dit te bereiken worden alle schoolpleinen groen ingericht, worden natuurroutes ontwikkelen voor alle kindcentra/basisscholen in Goirle en krijgt het openbaar groen een rol bij klimaatadaptatie.

De groene schoolpleinen zorgen voor natuurlijk spelen en heeft een positief effect voor het welzijn van kinderen.

De natuurroutes zorgen ervoor dat alle kinderen buiten de natuur gaan ontdekken. Er is er een kaart gemaakt met de routes per school. Dit zijn opties die nog met de scholen besproken worden. Het uitgangspunt van de natuurroutes is dat de kleinsten van groep 1-2 op het schoolplein de natuur ontdekken. Voor groep 3-4 is er een route vanaf de school de wijk in. Groep 5-8 gaat wat verder weg, naar de bijzondere natuur aan de randen van de gemeente. 

Door de functies van het groen verder uit te breiden van recreatief- en kijkgroen naar verhogen biodiversiteit en waterretentie wordt ervoor gezorgd dat de gemeente klimaatbestendig wordt.

Daarnaast heeft de gemeente als biodiversiteitssoort gekozen voor de vinpootsalamander. Hier is een educatief programma voor ontwikkeld voor kinderen tot 12 jaar.

Terug naar het overzicht

Meer projecten van RijkenVermaat