Bel voor vragen
073-6566402

  • MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat
  • MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat
  • MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat
  • MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat
  • MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat
MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat MÉÉR leven in een groen Vught - RijkenVermaat

MÉÉR leven in een groen Vught

PvdA-GroenLinks Vught heeft RijkenVermaat gevraagd een campagneposter te maken voor hun visie over het groen voor de gemeente Vught. Na een analyse werd duidelijk dat Vught uit 5 deelgebieden bestaat. Deze zijn in pakkende impressies vertaald waardoor het voor alle inwoners van Vught duidelijk wordt hoe de partij natuur ziet.

TUSSEN DE BOMEN: Hoger gelegen zandgrond met bos, bestaande uit oude bomen met weinig onderbegroeiing. In dit gebied liggen kansen voor verbindingsroutes en nestkasten voor eekhoorns en vleermuizen en het aanplanten van onderbegroeiing door bijvoorbeeld stinzenplanten.

STEDELIJK GROEN:Het historische centrum is een relatief versteende leefomgeving. Dit vergroot de kans op problemen als wateroverlast en hittestress. Als klimaatimpuls voor biodiversiteit, waterretentie en koelte liggen hier kansen voor groene daken, geveltuinen en kleinschalig groen.

WEELDERIGE WIJK: In dit gebied bestaat het openbaar groen uit brede grasbermen. Er is een hoge dichtheid aan bebouwing en verharding. Dit kan zorgen voor hittestress en wateroverlast. Ecologisch bermbeheer, inrichting met inheemse vaste planten en opvang van hemelwater in eigen tuin zijn kansen voor deze wijken. 

LOMMERIJK LANDGOED: Een parkachtig gebied met een belangrijke sociale functie. Er is veel groene ruimte met voornamelijk bomenlanen en gras. Hier liggen kansen voor natuurlijke overgangen van bos naar grasland en ecologisch beheer. Sociale integratie en recreatie op het terrein versterken door aanleg van wandelroutes op het terrein.  

AAN DE WATERKANT: Vught Zuid kenmerkt zich door strak vormgegeven waterpartijen en grasvelden. In dit gebied liggen grote kansen voor biodiversiteit en natuurbeleving. Dit door aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecologisch bermbeheer, bossages, wandelpaden aan de waterkant, plukroute en een ijsvogelwand.

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Meer projecten van RijkenVermaat