Bel voor vragen
073-6566402

  • Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat
  • Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat
  • Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat
  • Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat
Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe - RijkenVermaat

Een natuurlijke omgeving bij BaLaDe

BS Baardwijk heeft het initiatief genomen om met de gemeente Waalwijk, ContourDeTwern, Casade, JOGG, Hoveniersbedrijf De Langstraat, De Kansenfabriek, Mikz en RijkenVermaat te verkennen naar de mogelijkheden om groen in de schoolomgeving te vergroten en te verbeteren. Met dit streven zijn er mogelijkheden voor meer recreatie en ontspanning en een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. 

De combinatie van groen en natuureducatie voor de kinderen van de school is hierbij leidend.Een pluspunt is dat de biodiversiteit in de wijk wordt vergroot en er meer variatie komt in de omgeving van BaLaDe.Het streven is een plan te maken waarbij er draagvlak is bij de bewoners in de wijk en de kinderen en het team van de school.

In het inrichtingsplan is ervoor gekozen om op verschillende locaties rondom de BaLaDe een aanpassing te doen.

1. Op het veld komen hoogteverschillen met een waterspeelplek. Daarnaast komen er  bloemrijke beplanting, fruitbomen en zitplekken. 

2. Op het schoolplein is het voorstel om deze te vergroten door het hek uit te breiden. De Jeu de Boulebaan wordt verplaatst waardoor de fietsenstalling op deze plek kan komen. 

Verder is gekeken naar de Top 10 van de kinderen en leerkrachten zoals de rioolbuis, klimboom en nog veel meer, zodat het schoolplein wordt ingericht als een uitdagende groene speelomgeving.

3. De Jeu de Boule baan wordt verplaatst naar de  kop van het gebouw zodat deze ruimer kan worden ingericht met zitplekken.

4. Buitenruimte van de kinderopvang Mikz. (Dit wordt na overleg met de gemeente vormgegeven).

Het inrichtingsplan komt hiermee tegemoet aan de wensen van de wijkbewoners en de school om natuurlijk spelen te kunnen combineren met natuureducatie voor kinderen en er meer recreatieve activieiten kunnen plaatsvinden in de omgeving.

Terug naar het overzicht

Meer projecten van RijkenVermaat