Bel voor vragen
073-6566402

  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat

Elly Vermaat

Als bioloog heb ik mijn hart gevolgd door een eigen bedrijf te starten in 2008 met als doel om mensen in aanraking te brengen met de natuur in de eigen omgeving en de mogelijkheid te bieden om de natuur te ervaren en te beleven. De combinatie van natuur en burgerschap is voor mij vanzelfsprekend. Onderzoek toont aan dat als kinderen op jonge leeftijd de natuur ervaren en in eigen hand hebben gehad, zij op latere leeftijd met meer respect omgaan met natuur, milieu en landschap. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer. Zelf heb ik de cursus NatuurWijs bij het NatuurCollege gevolgd en draag uit dat natuurbeleving een persoonlijke ervaring is, die voor iedereen anders is. Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid, klimaatverandering en vergroten van de biodiversiteit zijn voor mij een belangrijke drijfveren.

De ervaring die ik heb opgedaan bij de Brabantse Milieufederatie en Stg. Zet sluiten hier goed bij aan.

Bezoek de homepage

Het bureau RijkenVermaat