Bel voor vragen
073-6566402

  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat
  • RijkenVermaat

Het bureau

Iedereen leeft in het landschap en de natuur. Deze is overal om ons heen. Toch is dit niet altijd goed zichtbaar of beleefbaar. We willen mensen in contact brengen met de natuur en hun eigen omgeving. Dit doen wij door een samenspel tussen landschappelijke opgaven en natuur beleving. Met inrichtingsplannen, educatieve routes in de natuur en een visie voor stad en land dragen wij hieraan bij.

Er is veel vraag naar de combinatie van ontwerp en natuurbeleving. Voor de stedelingen brengen we de natuur dicht bij huis. Eerst stellen we een stadsvisie op samen met gemeente en derden en werken dit uit tot beleving aan de voordeur. Door natuur een duidelijke plek te geven in de stad zorgen we voor oplossingen van wateroverlast, hitte en droogte en vergroten dan de biodiversiteit.

Het inrichten van een groene schoolomgeving, het schoolplein en het maken van een binnenschools natuur programma zorgen voor een bijzonder totaalpakket voor scholen.

De expertise van Marlies Rijken, landschapsarchitect en Elly Vermaat, educatief ontwerper zorgt voor een unieke combinatie en voor bijzondere eindresultaten.

Bezoek de homepage

Het bureau RijkenVermaat